PATS-drones
Mechanische vleermuizen als bestrijdingsmiddel.

Bewezen duurzame innovaties voor kwekers

Division Q, onderdeel van Koppert Cress, levert samen met haar partners technische innovaties om de glastuinbouwsector te verduurzamen. Dit zijn zowel innovaties van start-ups waarmee we samenwerken als innovaties vanuit de koker van Koppert Cress zelf.
Hiermee hebben we de afgelopen jaren ons energieverbruik gereduceerd, terwijl het teeltoppervlak verviervoudigd is.

Onze innovaties zijn getest, opgeschaald en in de kas bewezen. Benieuwd welke innovaties toepasbaar zijn voor uw bedrijf? Klik hier:

DE TOEKOMST HEEFT HAAST

Proeftuin voor Start-ups

Division Q ondersteunt start-ups met de missie de glastuinbouwsector te verduurzamen. Dat kan middels een gezamenlijke proef alsmede een investering vanuit ons investeringsfonds. Wij hebben een kortcyclische teelt en een open bedrijfscultuur.

Bij ons kan je een pilotproject doen, opschalen en zodra het bewezen is via ons netwerk de glastuinbouwsector bereiken.

Oplossingen

Door middel van innovaties proberen we onze doelstelling om Koppert Cress CO2-negatief te maken in 2025 te behalen. Het belang van duurzaamheid groeit, daarom zullen bedrijven zichzelf toekomst bestendig moeten gaan maken . Door nauw samen te werken met startups proberen we de tuinbouwsector te inspireren om dit zelfde doel te behalen. Zo helpen we de hele sector vooruit.

Hier zie je een aantal van onze oplossingen staan die wij hebben gebruikt om Koppert Cress te verduurzamen.

Samen het verschil maken

Wat is Division Q?

Verschil maken door duurzaamheid.

Energiecrisis, oppervlaktewatervervuiling, stikstofemissie; in deze dynamische tijd staat het bestaansrecht van de glastuinbouw onder druk. Verduurzaming is noodzaak.
Op dit gebied speelt Koppert Cress een vooraanstaande rol in de tuinbouw. Echter, het bedrijf wil de komende jaren de volgende stap zetten en volledig emissie loos gaan telen. Het bedrijf zet daarom vol in op innovatie door samen te werken met veelbelovende startups en wil de rest van de sector inspireren dit voorbeeld te volgen.

Daarom heeft Koppert Cress besloten haar duurzame innovaties onder te brengen in een nieuw bedrijf dat zich daar 100% op gaat richten: Division Q.