Het Energiedak van Koppert Cress

Zwembad op het dak zorgt voor 10°C extra warmte

Koppert Cress gebruikt een warmte/koude opslag om in de zomer warmte te oogsten zodat de kas daarmee in de winter verwarmt kan worden. Daarnaast zoeken we naar aanvullende manieren om efficiënter warm water produceren om deze bronnen mee te vullen. Dat doen we door de natuur op verschillende manieren slim in te zetten. Een van deze manieren is het energiedak, waarmee we water verwarmen door zonnestraling.


Op een dag zei Rob:

“Kunnen we het dak onder water zetten, de zon het water op laten warmen en dat weer in de grond te stoppen om zo warmte te oogsten voor de winter?”.

Dat leek ons een goed idee, alleen zagen we de vogelpoep en andere vervuiling in ons systeem niet zo zitten. We moesten dus iets verzinnen wat datzelfde principe hanteert, maar wel werkbaar was. De hamvraag: hoe kunnen we op een zo betaalbaar mogelijke manier warmte oogsten van een groot oppervlak?

We keken naar bestaande zonnecollectoren als voorbeeld. Van die apparaten die je vaak op huizen ziet zitten om warm water te maken zoals douchewater van ongeveer 40°C. Dit zijn vaak relatief dure glazen systemen dus op zo’n grote schaal moest dat goedkoper. Wat is de allergoedkoopste manier om zonnestraling om te zetten in warmte? Misschien een plastic buis? Kunnen we het dak niet helemaal volleggen met plastic buizen?

We bouwden een prototype achter het bedrijf en hebben een zomer lang gemeten hoe warm het water was dat het systeem in ging en hoe warm het was als het uit het systeem kwam. We maten ook de energietoename van het water, de hoeveelheid zonnestraling en de temperatuur. Het bleek dat we bij het overkapte systeem altijd 50% van de zonnestraling konden omzetten in warm water. Dat is veel. Ter vergelijking, bij een standaard zonnepaneel zet je ongeveer 15 – 20% van de zonnestraling om in elektriciteit. Met deze kennis in onze achterzak investeerden we in materiaal om het hele dak vol te leggen.

Met het Energiedak maakt u optimaal gebruik van het broeikaseffect; het is een kas in zijn meest rudimentaire vorm. ​50% van de zonne-energie wordt omgezet in laagwaardige warmte. ​Door opslag in uw WKO of seizoensbuffer kan deze warmte op de gewenste momenten worden gebruikt ​voor vloerverwarming en/of luchtbehandeling. ​ De investering bedraagt €100 per m² collectoroppervlak, ​de verbruiks- en onderhoudskosten zijn marginaal en de opgewekte energie komt in aanmerking voor SDE-subsidie. ​Op deze manier ontstaat een volledig CO² neutrale warmte-oogst met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Feiten
– 21 secties
– 2.314 m2 oppervlakte
– 1.582 collectorpanelen
– Ingangstemperatuur: 18 – 23°
– Uitgangstemperatuur: 23 – 45°C
– Ingebruikname: juni 2017