Voor Kwekers

Energiecrisis, oppervlaktewatervervuiling, stikstofemissie; in deze dynamische tijd staat het bestaansrecht van de glastuinbouw onder druk. Verduurzaming is noodzaak. Op dit gebied speelt Koppert Cress een vooraanstaande rol in de tuinbouw. Echter, het bedrijf wil de komende jaren de volgende stap zetten en volledig emissieloos gaan telen. Het bedrijf zet daarom vol in op innovatie door samen te werken met veelbelovende startups en wil de rest van de sector inspireren dit voorbeeld te volgen. Daarom heeft Koppert Cress besloten haar duurzame innovaties onder te brengen in een nieuw bedrijf dat zich daar 100% op gaat richten:

Echter zijn wij niet van plan om alleen Koppert Cress te verduurzamen, maar willen we de hele glastuinbouwsector helpen om te verduurzamen, simpel weg omdat het moet. Daarom stellen wij al onze innovaties open aan de rest van de sector, om er zo samen voor te zorgen dat de glastuinbouw haar bestaansrecht houdt. Al deze innovaties zijn bij Koppert Cress getest, opgeschaald en volledig in werking genomen. Dat garandeert dat deze innovaties ook van meerwaarde zijn in andere kassen met andere teelten

Samenvattend is het doel van Division Q om Koppert Cress emissieloos te laten telen dóór duurzame innovatie en vormt het bedrijf de toegangspoort tot de tuinbouw vóór duurzame innovaties.