In weekblad Het Hele Westland (tegenwoordig Nieuwsblad Westland) mocht Bart van Meurs namens Division Q een column schrijven op de pagina van Glastuinbouw Westland. Met verkiezingen en veel belangrijke besluiten over de tuinbouw in het verschiet, leek het hem een goed idee om de Westlanders iets te vertellen dat ze al lang weten. In de hoop dat dit ook een keertje wordt doorverteld aan ‘onze buren’ in politiek Den Haag. Veel leesplezier!

Dat was de centrale vraag tijdens de workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met Koppert Cress en Division Q organiseerde. Het antwoord: enorm! Zeker als we de komende jaren vaker met hogere tempraturen energie in de bodem kunnen opslaan.

Nadat eerder dit jaar Leen van Leeuwen en Bart van Meurs de WKO Duurzaamheid Award 2023 in ontvangst mochten nemen, mocht Koppert Cress gastheer zijn van deze bijzondere workshop. Koppert Cress maakt zelf al vele jaren met succes gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem. Het bedrijf, dat zelf de doelstelling heeft om in 2025 CO2-negatief te zijn, deelt ook graag de technieken en resultaten met de rest van de sector. Daarom ook dat Bart van Meurs hier met zijn presentatie dieper op inging.

Later kwamen ook Rob Buskermolen van Thermeleon en Luc Bransen van Bransen Group nog aan het woord om te vertellen over hun duurzame innovaties.

Lees het hele artikel over dit evenement via deze link: https://lnkd.in/erbsaunf

Op vrijdag 29 september hebben we samen met onze partners gevierd dat we één jaar bestaan. Dit hebben we natuurlijk compleet in Division Q stijl gedaan.

De drankjes werden geschonken in martini glazen, ‘shaken not stirred’ natuurlijk, er staat een grote ‘detonator’ in de corridor en, als klap op de vuurpijl, een ‘Bond-auto’ voor de deur.

‘Onze’ Bart van Meurs opende met een mooi overzicht van het afgelopen jaar, waarbij hij terugblikte op het eerste jaar van Division Q. Tijdens de presentatie vertelde hij over wat Division Q allemaal is, doet en wil zijn.

Hierna was het de beurt aan de startups en partners om kort te presenteren. Door gebruik te maken van één dia, wat door sommige tot het maximale ingevuld werd, vertelde iedereen wat voor hen de hoogtepunten waren van de afgelopen 365 dagen. Stiekem blikte ze ook al vooruit op het aankomende jaar en gaven ze aan dat er een hoop mooie projecten van start zullen gaan.

Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een hapje en een drankje. Daarom sloten we af met een gezellige borrel in onze ‘Division Q-blauwe’ corridor. Maar eerst moesten we natuurlijk met de groep (plus de talenten van de toekomst) een foto maken bij de ‘Bond-auto’.

Op naar het volgende jaar!

Division Q

Bart van Meurs (1981) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. In 2010 begon hij bij Koppert Cress op freelance basis als projectleider van technische innovatieprojecten. Hij is sinds september 2022 directeur van Division Q, een nieuw dochterbedrijf binnen de Koppert Cress Group. Bij Division Q heeft hij nu zo’n 25 innovatieprojecten onder handen. – Foto: Yorgos van ’t Wout

De Koppert Cress Group verbreedt zijn verdienmodel. Division Q is daar een voorbeeld van, met kapitaal voor deelnames in tuinbouwgerelateerde start-ups. Directeur Bart van Meurs ziet een driedubbele meerwaarde: voor de start-ups, voor Koppert Cress én voor heel de glastuinbouw.

De Q in Division Q is een knipoog naar het personage in James Bond dat altijd met handige nieuwe gadgets komt. Die dan voor de geheim agent net op tijd het verschil maken tussen wel of niet de wereld redden van de duisterste rampspoed. Ook de tuinbouw is dol op dit soort lumineuze ideeën en ideetjes, die goed beschouwd allemaal kleine stapjes zijn om de wereld te behoeden voor wat we nu al zien aan klimaatrampspoed.

Zusterbedrijf van Koppert Cress

Dat Division Q een zusterbedrijf is van Koppert Cress is geen toeval. “Juist een bedrijf dat cressen teelt is een goeie plek om innovaties uit te proberen”, stelt Division Q-directeur Bart van Meurs. “Je ziet heel snel hoe het groeit en elke twee weken is er weer een nieuwe ronde. Met zo’n korte teeltcyclus is het ook net wat minder risicovol om eens iets uit te proberen.

“Ik begon hier in 2010. Rob Baan belde me. Dat hij leds had gekocht en of ik dat in goede banen wilde leiden. Samen met onder meer Oreon en PB Tec hebben we de cressen onder die leds laten groeien. Daarna kreeg ik ook andere nieuwe thema’s onder mijn hoede. Dat ging om ingewikkelde projecten als zonthermie, warmte-koude opslag, meerlaags telen. Mijn taak was en is om het innovatieproces inhoudelijk, financieel en planningsgewijs kloppend te krijgen.”

Herwaardering Westland

Van Meurs groeide op in het Westland en studeerde aan de TU Delft, maar zegt van zichzelf: “Ik ben geen hardcore techneut.” Hij ging na zijn studie in Delft in Amsterdam wonen en zijn eerste werkomgeving had te maken met buitenreclame. Toen hij daarna bij Hortilux aan de slag ging, keerde hij weer terug in het Westland.

“Dat werkte voor mij als een herwaardering van mijn eigen regio. Wat er zo mooi aan is: de daadkracht en de durf. Een man een man een woord een woord. Wat in de tuinbouw beter kan: de marketing en de communicatie over wat wij kunnen en wat wij te bieden hebben. Dat moet nog volwassen worden.”

“Ook wij investeren in de innovatiekracht van de tuinbouw, maar dan niet met vreemd geld van buiten de sector”

Foto: Yorgos van 't Wout
Foto: Yorgos van ’t Wout

Tuinbouwgeld

Die volwassenwording is in volle gang. Een teken daarvan is de warme interesse die investeerders hebben voor de tuinbouw.

“Het opzetten van Division Q past in die trend. Met dien verstande dat ook wij investeren in de innovatiekracht van de tuinbouw, maar dan niet met vreemd geld van buiten de sector. Kapitaal is een succesfactor voor de technische start-ups, die de laatste jaren ook de weg naar de tuinbouw weten te vinden. Bijvoorbeeld vanuit Delft. Dat lijkt voor de hand te liggen. Vanuit de TU-gebouwen kun je de kassen zien liggen. Maar toen ik er studeerde merkte ik dat het daar een volledig andere wereld is, net als in Amsterdam.”

Dubbele meerwaarde

Die nieuwe aandacht voor de tuinbouw mag dus best gekoesterd worden. Dat begon bij Koppert Cress door start-ups als PATS met de mottenverpulverende drones in de kas te laten testvliegen. “Een start-up praktijkruimte geven is net zo belangrijk als een zak geld. Investeren in die drones, of de warmtebatterij van Thermeleon, dat is op voorhand best risicovol. Maar voor ons als teeltbedrijf is de meerwaarde dubbel. Een mogelijke plus voor de teelt én een mogelijke plus als impactinvesteerder.”

Meten aan de Thermeleon-warmtebatterij. - Foto: Harry Stijger
Meten aan de Thermeleon-warmtebatterij. – Foto: Harry Stijger

Verbreden

En dat laatste past dan weer in de wens van Koppert Cress om de bedrijfsvoering te verbreden. “Het verdienmodel van Koppert Cress in de gastronomie heeft ons vele successen gebracht, maar zorgde voor grote uitdagingen tijdens de corona-lockdowns. We moesten alles op alles zetten om te kunnen overleven. Het apart zetten van Division Q, met een eigen investeringsfonds dat minderheidsbelangen neemt in beloftevolle innovaties, maakt de basis breder. Net als ons zadenbedrijf Sango Seeds dat ook als apart bedrijf onder de holding hangt.”

Tanken bij de tuinder

De nieuwe innovaties waarin Division Q kan gaan participeren dienen zich wekelijks aan aan De Poel in Monster (Z.-H.). “We zijn een magneet voor nieuwe ontwikkelingen. En dat varieert spreekwoordelijk van een nieuw tomatentouwtje tot waterstofproductie op de kwekerij, waarbij de restwarmte benut wordt. Zeg maar ‘Tanken bij de Tuinder’. Wij als tuinbouw maken 10% uit van de Nederlandse energiemix. Dus ja, daar mogen we wat van vinden. En dan is een WKK op waterstof maar een eerste stapje.”

“Wat je nu bouwt, daar moet je vijftien jaar mee vooruit kunnen”

Emissieloos

De focus van Van Meurs en Division Q ligt op een emissieloze tuinbouw. “Met als subthema’s fossiele brandstoffen, verpakken en transporteren, water en het bouwen van de volgende kas. Allemaal thema’s waar we ook op ons eigen teeltbedrijf wat mee moeten. Ook dat laatste thema is bij ons regelmatig aan de orde: hoe gaan wij de tomatenkwekerij met ketel, die we gekocht hebben van een buurman, in ons duurzame cressenbedrijf integreren? Wat je nu bouwt, daar moet je vijftien jaar mee vooruit kunnen. Die innovaties waar we in investeren willen we graag in eerste instantie op ons eigen bedrijf laten werken.”

Potentie en schaalbaarheid

Welbegrepen eigenbelang heet dat volgens het oude adagium van de coöperatie. Eigenbelang waarvan uit vervolgens een sectorbelang kan worden gediend. “Dat nieuwe tomatentouwtje dat ik net noemde, dat pakken wij niet op, want dat heeft geen link met onze cressen. Maar de dingen die we wel oppakken – we hebben op dit moment zo’n 25 projecten lopen – die selecteren we zeker ook op hun potentie voor de hele glastuinbouw en op schaalbaarheid. Neem die warmtebatterij. Iedereen snapt dat het een goed idee is. En als het zich heeft bewezen, is het is ook niet zo ingewikkeld om er 40 hectare kassen mee in te richten. Het gaat om het stuk tussen dat idee en het uitrollen ervan.”

CO2-capturing

Andere grote thema’s waar Van Meurs op het vinkentouw zit? “CO2-capturing! Extra actueel nu de glastuinbouw fossielarmer gaat telen en externe CO2-bronnen dreigt kwijt te raken aan onderzeese opslag van CO2. Partijen als Skytree brengen deze veelbelovende techniek naar de tuinbouw. En ondertussen hebben we ook een eigen zonnecollector ontwikkeld en gepatenteerd. En zijn we bezig met waterzuivering en het terugwinnen van nutriënten die anders verloren zouden gaan. Het lukt ook niet allemaal natuurlijk, zoals dat gaat met innovaties. De bubbelkas bijvoorbeeld, die wij zouden gaan bouwen met het bedrijf BBBLS kwam tot stilstand toen BBBLS failliet ging.”

Artikel van Ton van ader Scheer.
Groenten & fruit: Bart van Meurs (Division Q): ‘Kapitaal succesfactor voor start-ups’ (gfactueel.nl)

Wat is de potentie van ondergrondse warmteopslag?

Dat was de centrale raag tijdens de workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met Koppert Cress en Division Q organiseerde. Het antwoord: enorm! Zeker als we de komende jaren vaker met hogere tempraturen energie in de bodem kunnen opslaan.

Nadat eerder dit jaar Leen van Leeuwen en Bart van Meurs de WKO Duurzaamheid Award 2023 in ontvangst mochten nemen, mocht Koppert Cress gastheer zijn van deze bijzondere workshop. Koppert Cress maakt zelf al vele jaren met succes gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem. Het bedrijf, dat zelf de doelstelling heeft om in 2025 CO2-negatief te zijn, deelt ook graag de technieken en resultaten met de rest van de sector. Daarom ook dat Bart van Meurs hier met zijn presentatie dieper op inging.

Later kwamen ook Rob Buskermolen van Thermeleon en Luc Bransen van Bransen Group nog aan het woord om te vertellen over hun duurzame innovaties.

Lees het hele artikel over dit evenement op de website van Gebruikersplatform Bodemenergie: https://lnkd.in/erbsaunf

Artikel: Dick Westgeest, Gebruikersplatform Bodemenergie. Gebruikersplatform Bodemenergie |

Eerder dit jaar mochten Leen van Leeuwen en Bart van Meurs de WKO Duurzaamheid Award 2023 in ontvangstnemen voor hun werkzaamheden rondom bodemenergie bij Koppert Cress. En zoals dat hoort: wie wat te vieren heeft, trakteert! Dus organiseren Koppert Cress en Division Q samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie op 19 september a.s. vanaf 12:30 een workshop over dit thema aan De Poel 1, Monster.

Het programma:

Dagvoorzitter Henk van Zoelen introduceert de workshop en de sprekers. Vervolgens verzorgt Rob Baan, oprichter en directeur van Koppert Cress, het welkomstwoord. De eerste presentatie komt van Harry Assen, een onafhankelijke specialist die een key-note lezing verzorgt over energieopwekking nu, maar vooral in de toekomst. Daarbij gaat hij in
op de diverse voor- en nadelen van de systemen.

Bart van Meurs, founder van Division Q, vertelt in zijn presentatie over hun ‘weg naar emissieloos telen’. Hij zal onder meer vertellen welke investeringen het bedrijf doet en welke overwegingen zij daarbij hanteren. Verder vertelt hij ook over de keuzes die ze maken en hoe zij de mogelijkheden van nieuwe technologieën verkennen.

Na Van Meurs vertelt Bas Godschalk, adviseur bij IF Technology welke mogelijkheden hij ziet voor Midden en Hoge Temperatuur Opslag (MTO en HTO). Gewoonlijk gebruiken we een WKO voor de opslag van lage temperatuur warmte en koude. Maar er komen nu mogelijkheden om warmte met een midden of zelfs hoge temperatuur in de bodem op te slaan.

Na de pauze neemt Peter Oerlemans, collega van Bas Godschalk bij IF Technology, de bezoekers mee in de kansen en juridische aspecten van MTO en HTO. Zeker voor HTO gelden andere geohydrologische randvoorwaarden. Daarnaast spelen er een aantal belangrijke juridische uitdagingen bij de ontwikkeling van HTO, zoals het verkrijgen van een vergunning Waterwet. Ook vertelt hij hoe men moet omgaan met de 25oC-grens en het warmteoverschot in de ondergrond, en aan welke voorschriften een HTO-eigenaar zal moeten voldoen.

Na deze presentaties nodigt dagvoorzitter Henk van Zoelen drie deskundigen uit om een pitch over een nieuwe technologie te presenteren en te bediscussiëren. Aan het einde van de bijeenkomst is er een netwerkborrel en krijgen bezoekers de mogelijkheid om, aan de hand van een rondleiding, het WKO-systeem en de technische systemen bij Koppert Cress te bezichtigen.

Inschrijven kan via deze link: https://lnkd.in/emAdMUyD

Op vrijdag 15 september organiseert VAMOS Support: Talent Hub Westland. En Division Q is hier bij!

Het evenement is bedoeld om jonge Westlandse talenten kennis te laten maken met de snelgroeiende bedrijven in de regio. Een mooie kans om in contact te komen met elkaar!
Tijdens het evenement zal er ook gesproken worden door Arthur Zuijderwijk en Aad Van Der Zalm om de bezoekers te inspireren met hun verhalen.

Daarom willen we jou graag uitnodigen om te komen. Aanmelden kan via deze link: https://lnkd.in/e38Z3zCs. Wees er snel bij want er is maar plek voor 100 man.
Algemene informatie:

  • Datum: Vrijdag 15 september 2023
  • Tijd: 15:00 – 19:00
  • Locatie: Restaurant Bij5 Binnentuin in Naaldwijk

Koppert Cress presenteert de geheel vernieuwde CressSingle verpakking: een frisse look die de Cressen in het assortiment beter herkenbaar en te onderscheiden maakt. De overstap van plastic naar een volledig kartonnen verpakking maakt recycling veel eenvoudiger en verlaagt de CO2-emissies van deze verpakking met maar liefst 82,8%.

Een stap vooruit:

Duurzaamheid in de kern

Bij Koppert Cress hebben we altijd geloofd in de kracht van duurzaamheid. Als pioniers in de wereld in de glastuinbouw is het onze verantwoordelijkheid om milieuvriendelijke keuzes te maken die de impact op onze planeet verlagen. De introductie van onze vernieuwde CressSingle-verpakking draagt hier significant aan bij.

Een frisse nieuwe look

Naast het milieuvriendelijker materiaal heeft de CressSingle-verpakking een frisse, nieuwe look gekregen. Het ontwerp is modern, eigentijds en benadrukt onze toewijding aan verse, hoogwaardige producten. Elke cress heeft een eigen kleur en aantrekkelijke vormgeving die refereren aan de smaak en smaakvrienden; een inspiratie voor de gebruiker.

Samen

Samen op weg naar een bewuste toekomst

Bij Koppert Cress zijn we vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten en steeds nieuwe oplossingen te vinden om onze culinaire wereld duurzamer te maken.

Beschikbaarheid

De vernieuwde CressSingle-verpakking is vanaf deze week verkrijgbaar bij onze resellers. We nodigen iedereen uit om de nieuwe verpakking te ontdekken.

Bron: Vernieuwde verpakking CressSingle – Koppert Cress

Op weg naar emissieloze tuinbouw

Vanuit de overtuiging dat de toekomst van de (glas)tuinbouw emissieloos is, werken PATS en Koppert Cress al vele jaren samen. Allereerst test PATS haar innovaties op het gebied van geautomatiseerde plaagbestrijding graag in de praktijk op de teeltlocaties van Koppert Cress. Om de kwaliteit van haar bladgewassen op een duurzame manier te beschermen, is Koppert Cress ook al jaren gebruiker van de camera’s en drones van het Delftse techbedrijf. Nu zetten de partijen samen de volgende stap om de tuinbouw te verduurzamen. Division Q, het zusterbedrijf van Koppert Cress dat zich volledig richt op duurzame tuinbouwinnovatie investeert namelijk in PATS, die dit bedrag gaan gebruiken voor de groei van het bedrijf en de ontwikkeling van nieuwe technieken.

“Dat Koppert Cress ons letterlijk de sleutels van hun kas gaf om te testen, heeft ons bedrijf destijds een enorme impuls gegeven. Als startup moet je zo snel mogelijk die stap naar de praktijk kunnen maken en dit is dé plek waar dat kan,” aldus Bram Tijmons, CEO van PATS. “Het voelt daarom vertrouwd en logisch om deze samenwerking via de investering door Division Q verder te verdiepen. Om te kunnen groeien, maar zeker ook om te kunnen blijven innoveren, is kapitaal nodig. Het voelt goed dit te doen met investeerders die ons begrijpen en de ruimte geven ons te laten doen waar we goed in zijn.” Dat de samenwerking tussen PATS en Koppert Cress bijzonder is, bleek wel in 2021 toen de bedrijven door VNO-NCW en MKB Nederland samen beloond werden met de CoSta Award Publieksprijs voor startup samenwerking.

Met de investering in PATS is het investeringsfonds van Division Q ook geactiveerd. “We werken vanuit Koppert Cress al jaren succesvol samen met startups in de tuinbouw,” zegt Bart van Meurs, founder van Division Q. “Als investeerder kunnen we nu ook buiten de muren van Koppert Cress impact maken. Doordat we vanaf een hele vroege fase intensief samenwerken, kunnen wij de kansen in de sector goed inschatten. We zijn overtuigd van de potentie van PATS om op te schalen én impact te maken. En het zijn gewoon toffe gasten!”

Deze nieuwe stap in de samenwerking tussen PATS en Division Q wordt ludiek en passend aangekondigd in ‘de kortste Bondfilm ooit’: https://youtu.be/dDDf7GRHGaY

Over PATS – Home | Pats Indoor Drone Solutions (pats-drones.com)


PATS ontwikkelt oplossingen voor het geautomatiseerd monitoren en bestrijden van plaaginsecten in de glastuinbouw. Zo biedt de onderneming methodes die plagen voorkomen of vroegtijdig stoppen door deze snel te signaleren dan wel mechanisch aan te pakken. De doelstelling is het versterken van de reeds breed toegepaste duurzame, biologische gewasbescherming, door kwekers te ondersteunen met de juiste hulpmiddelen. Zo worden er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en arbeidsuren gespendeerd, terwijl schades tot een minimum worden beperkt.

Zo’n 10 jaar geleden ontstond bij Koppert Cress het idee de warme bronnen in het WKO systeem van het bedrijf te gaan ‘laden’ met zonnecollectoren. Een serie experimenten leidde tot een eigen, inmiddels gepatenteerd ontwerp en zo’n 7 jaar praktijkervaring met een installatie van maar liefst 2.000 m2. De daaruit geleerde lessen, hebben geresulteerd in een nieuwe generatie van het collectorontwerp. Om ook buiten Koppert Cress bij te dragen aan de energietransitie brengen we samen met Bransen Group deze zonnecollectoren binnenkort op de markt. Hierbij alvast een voorproefje.

Twee eigenschappen vormen de kern van onze zonnecollectoren. Allereerst het zeer efficiënt en betaalbaar oogsten van grote hoeveelheden zonnewarmte in de zomermaanden en op te slaan in de WKO. En daarnaast de mogelijkheid het product geheel prefab en zonder nagelvaste verbinding te plaatsen op bestaande daken en oppervlakken. Omdat een kas eigenlijk één grote zonnecollector is en wij midden in de wereld van glastuinbouwtechniek zitten, vormt juist die techniek en de praktijkgerichte aanpak de kern van ons ontwerp.

Na diverse prototypes, staan we nu op het punt de eerste productieserie van onze collector te realiseren. Dit doen we samen met Bransen Group. Niet alleen zijn zij al vanaf de start bij het Energiedak betrokken; ze zijn ook in staat projecten van sales tot oplevering te realiseren. We kijken ernaar uit samen met hen dit product verder uit te rollen. We zijn daarbij op zoek naar kwekers die gebruik maken van warmte- en koudeopslag of dit willen gaan doen om samen vrijblijvend de toepassingsmogelijkheden voor zonnethermie te verkennen.