Division Q van Koppert Cress gaat tuinbouw helpen innoveren

5 oktober 2022

Op het gebied van energie zijn er de laatste jaren veel innovaties binnen het glastuinbouwcluster. Bij veel van die innovaties is één bedrijf betrokken: Koppert Cress. De Monsterse kweker van cressen is een proeftuin voor startups en andere uitvinders. Koppert Cress wil dat die innovaties nog beter hun weg vinden naar andere bedrijven in de glastuinbouw, en richt daarom een eigen innovatiebedrijf op: Division Q. Innovatiespecialist Bart van Meurs van Koppert Cress gaat dit nieuwe bedrijf leiden: “Voor innoverende techbedrijven wordt Divison Q een toegangspoort tot de tuinbouw.”

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. Om baanbrekende innovatie te stimuleren, moet technologische (‘grijze kennis’) gecombineerd worden met kennis en ervaring van de tuinbouw. Dat is het doel van het Innovatieprogramma AgriTech. Consortia van bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een voucher vanuit dit programma.

Zo ontving de warmtebatterij van Thermeleon afgelopen jaar een voucher. Deze batterij functioneert als een extra gevelhuid, en slaat de warmte van overdag op voor de verwarming van de kas ’s nachts. Daarmee kan een teeltbedrijf zowel besparen op verwarmen als op koelen. De warmtebatterij van Thermeleon wordt getest en verder ontwikkeld bij Koppert Cress in Monster.

Het is niet de eerste innovatie die een plek vindt bij Koppert Cress. Bij veel vindingen op het gebied van energie is de kweker van cressen betrokken. Om ervoor te zorgen dat die innovaties ook hun weg vinden naar andere ondernemers in de glastuinbouw start Koppert Cress een nieuw bedrijf: Division Q, vertelt innovatiespecialist Bart van Meurs van Koppert Cress: “Er is maar één manier om de wereld duurzamer te maken: je er actief mee bemoeien.”

Duizenden bezoekers per jaar

Koppert Cress is gespecialiseerd in de ontwikkeling en teelt van cressen: zaailingen van unieke planten, met elk hun eigen, verrassende smaak en geur. De belangrijkste afnemers van het bedrijf in Monster zijn restaurants en hotels van over de hele wereld. Jaarlijks bezoeken duizenden topkoks en inkopers de kassen van Koppert Cress in het Westland. En CEO Rob Baan werd meermaals geëerd door de internationale gastronomie.

Dat is niet het enige opvallende aan het bedrijf. Koppert Cress is niet alleen innovatief als het gaat om producten en afzet, maar ook als het gaat om tuinbouwtechniek en ondernemerschap. Onder meer op het gebied van energie is het bedrijf baanbrekend. Zo wil het al in 2025 CO2-neutraal zijn. Daarmee is het koploper en visitekaartje van de tuinbouw. Niet voor niets werd Baan in 2020 uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

2020 en 2021 waren ook de jaren dat Koppert Cress het zwaar had. Door de coronacrisis sloten hotels en restaurants wereldwijd hun deuren, en de afzet van cressen daalde fors. Die crisis lijkt voorbij. De tuinbouw beleeft inmiddels een minstens zo grote crisis: de hoge gasprijzen. Veel telers hebben al besloten hun kassen tijdens de winter leeg te laten. Van Meurs met een glimlach: “Wij hebben besloten deze crisis over te slaan.”

Als industrieel ontwerper met roots in het Westland is Bart van Meurs zelf al twaalf jaar aanjager van technische en duurzame innovaties bij Koppert Cress; hij staat Rob Baan intensief bij op deze onderwerpen.

Niet bang de eerste te zijn

Koppert Cress is namelijk een stuk minder afhankelijk van fossiele energie dan veel andere tuinbouwbedrijven. Dat komt doordat het de afgelopen decennia veel geïnvesteerd heeft in alternatieven, zoals watergekoelde LED-belichting, warmte- en koudeopslag, aquathermie en zonthermie. Het is een resultaat van het innovatieve karakter van Koppert Cress, vertelt Meurs. “Innoveren zit in ons DNA. Daarbij komt dat we ons in een wereld begeven die innovatie weet te waarderen: in de gastronomie moet je continu vernieuwen. Koppert Cress kan zich niet veroorloven een gewoon bedrijf te worden. We moeten blijven innoveren. Veel andere ondernemers kiezen voor een bewezen techniek, wij zijn niet bang om de eerste te zijn die iets doet.”

Door die innovaties heeft Koppert Cress bovendien de ‘ruimte’ om te innoveren. “Bij ons is energie slechts enkele procenten van onze kosten. Dan is het eenvoudiger om te experimenteren dan wanneer energiekosten 40% van je kosten zijn, zoals bij veel andere bedrijven. Die moeten innoveren met het mes op de keel.”

Dat gaat Koppert Cress aan het hart, vertelt Van Meurs. Want er veel verschillen zijn tussen het bedrijf en andere glastuinbouwbedrijven; er is des te meer dat ze bindt. “Wij zijn een van de vele trotse bedrijven in de glastuinbouw. We hebben het beste met de tuinbouw voor. Koppert Cress is gebouwd op de kracht van de sector. Deze regio is de Silicon Valley van de tuinbouw: 80 procent van de toeleveranciers zit in deze regio.”

Oprichting Divison Q

Daarom wil Koppert Cress de tuinbouw helpen innovaties te implementeren en op te schalenVeel innovaties vinden maar moeilijk hun weg buiten Koppert Cress. Terwijl die innovaties hard nodig zijn om de sector minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

“We hebben een paar uitgangspunten: Koppert Cress moet bijzonder blijven, we willen verduurzamen, en innovaties moeten niet stoppen bij de muren van ons bedrijf. Daarom hebben we besloten een bedrijf te starten dat innovaties verder helpt: Division Q. Doel van dat nieuwe bedrijf is innovaties toepassen binnen Koppert Cress én die innovaties beschikbaar te maken voor de tuinbouw.”
Division Q (dat verwijst naar ‘eigenwijze’ uitvinder Q in de James Bond-films) zal dat op verschillende manieren doen. Vooral de financiering van innovaties wordt een belangrijke taak: Division Q zal onder meer investeren in startups, of eigen ontwikkelingen licenseren. Dat gebeurt risicodragend. “Wij halen de kastanjes uit het vuur voor de tuinbouw, in de hoop dat we die ‘gegaarde’ kastanjes aan de man kunnen brengen.”

Toegangspas tot de tuinbouw

Fossielvrij telen is daarbij de stip aan de horizon. Bovendien zal Division Q, waarvan Van Meurs de leiding krijgt, de innovaties onder de aandacht brengen bij de tuinbouw. “’Spread the word’ is een van onze pijlers. Voor innoverende techbedrijven wordt Division Q een toegangspoort tot de tuinbouw.”

Een dergelijke partij is er nog niet in de tuinbouw, aldus Meurs. Er zijn wel onder meer banken, demonstratiebedrijven incubators, maar een bedrijf dat zelf mee-ontwikkelt, erin investeert en implementeert bestaat nog niet. “We zien Division Q niet als snel geld: we willen Koppert Cress, individuele ondernemers én de hele sector vooruithelpen. Een win-win-winsituatie dus.”

Foto’s: Koppert Cress

(Bron: Division Q van Koppert Cress gaat tuinbouw helpen innoveren – Greenport (greenportwestholland.nl))