5 oktober 2022

Op het gebied van energie zijn er de laatste jaren veel innovaties binnen het glastuinbouwcluster. Bij veel van die innovaties is één bedrijf betrokken: Koppert Cress. De Monsterse kweker van cressen is een proeftuin voor startups en andere uitvinders. Koppert Cress wil dat die innovaties nog beter hun weg vinden naar andere bedrijven in de glastuinbouw, en richt daarom een eigen innovatiebedrijf op: Division Q. Innovatiespecialist Bart van Meurs van Koppert Cress gaat dit nieuwe bedrijf leiden: “Voor innoverende techbedrijven wordt Divison Q een toegangspoort tot de tuinbouw.”

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. Om baanbrekende innovatie te stimuleren, moet technologische (‘grijze kennis’) gecombineerd worden met kennis en ervaring van de tuinbouw. Dat is het doel van het Innovatieprogramma AgriTech. Consortia van bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een voucher vanuit dit programma.

Zo ontving de warmtebatterij van Thermeleon afgelopen jaar een voucher. Deze batterij functioneert als een extra gevelhuid, en slaat de warmte van overdag op voor de verwarming van de kas ’s nachts. Daarmee kan een teeltbedrijf zowel besparen op verwarmen als op koelen. De warmtebatterij van Thermeleon wordt getest en verder ontwikkeld bij Koppert Cress in Monster.

Het is niet de eerste innovatie die een plek vindt bij Koppert Cress. Bij veel vindingen op het gebied van energie is de kweker van cressen betrokken. Om ervoor te zorgen dat die innovaties ook hun weg vinden naar andere ondernemers in de glastuinbouw start Koppert Cress een nieuw bedrijf: Division Q, vertelt innovatiespecialist Bart van Meurs van Koppert Cress: “Er is maar één manier om de wereld duurzamer te maken: je er actief mee bemoeien.”

Duizenden bezoekers per jaar

Koppert Cress is gespecialiseerd in de ontwikkeling en teelt van cressen: zaailingen van unieke planten, met elk hun eigen, verrassende smaak en geur. De belangrijkste afnemers van het bedrijf in Monster zijn restaurants en hotels van over de hele wereld. Jaarlijks bezoeken duizenden topkoks en inkopers de kassen van Koppert Cress in het Westland. En CEO Rob Baan werd meermaals geëerd door de internationale gastronomie.

Dat is niet het enige opvallende aan het bedrijf. Koppert Cress is niet alleen innovatief als het gaat om producten en afzet, maar ook als het gaat om tuinbouwtechniek en ondernemerschap. Onder meer op het gebied van energie is het bedrijf baanbrekend. Zo wil het al in 2025 CO2-neutraal zijn. Daarmee is het koploper en visitekaartje van de tuinbouw. Niet voor niets werd Baan in 2020 uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

2020 en 2021 waren ook de jaren dat Koppert Cress het zwaar had. Door de coronacrisis sloten hotels en restaurants wereldwijd hun deuren, en de afzet van cressen daalde fors. Die crisis lijkt voorbij. De tuinbouw beleeft inmiddels een minstens zo grote crisis: de hoge gasprijzen. Veel telers hebben al besloten hun kassen tijdens de winter leeg te laten. Van Meurs met een glimlach: “Wij hebben besloten deze crisis over te slaan.”

Als industrieel ontwerper met roots in het Westland is Bart van Meurs zelf al twaalf jaar aanjager van technische en duurzame innovaties bij Koppert Cress; hij staat Rob Baan intensief bij op deze onderwerpen.

Niet bang de eerste te zijn

Koppert Cress is namelijk een stuk minder afhankelijk van fossiele energie dan veel andere tuinbouwbedrijven. Dat komt doordat het de afgelopen decennia veel geïnvesteerd heeft in alternatieven, zoals watergekoelde LED-belichting, warmte- en koudeopslag, aquathermie en zonthermie. Het is een resultaat van het innovatieve karakter van Koppert Cress, vertelt Meurs. “Innoveren zit in ons DNA. Daarbij komt dat we ons in een wereld begeven die innovatie weet te waarderen: in de gastronomie moet je continu vernieuwen. Koppert Cress kan zich niet veroorloven een gewoon bedrijf te worden. We moeten blijven innoveren. Veel andere ondernemers kiezen voor een bewezen techniek, wij zijn niet bang om de eerste te zijn die iets doet.”

Door die innovaties heeft Koppert Cress bovendien de ‘ruimte’ om te innoveren. “Bij ons is energie slechts enkele procenten van onze kosten. Dan is het eenvoudiger om te experimenteren dan wanneer energiekosten 40% van je kosten zijn, zoals bij veel andere bedrijven. Die moeten innoveren met het mes op de keel.”

Dat gaat Koppert Cress aan het hart, vertelt Van Meurs. Want er veel verschillen zijn tussen het bedrijf en andere glastuinbouwbedrijven; er is des te meer dat ze bindt. “Wij zijn een van de vele trotse bedrijven in de glastuinbouw. We hebben het beste met de tuinbouw voor. Koppert Cress is gebouwd op de kracht van de sector. Deze regio is de Silicon Valley van de tuinbouw: 80 procent van de toeleveranciers zit in deze regio.”

Oprichting Divison Q

Daarom wil Koppert Cress de tuinbouw helpen innovaties te implementeren en op te schalenVeel innovaties vinden maar moeilijk hun weg buiten Koppert Cress. Terwijl die innovaties hard nodig zijn om de sector minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

“We hebben een paar uitgangspunten: Koppert Cress moet bijzonder blijven, we willen verduurzamen, en innovaties moeten niet stoppen bij de muren van ons bedrijf. Daarom hebben we besloten een bedrijf te starten dat innovaties verder helpt: Division Q. Doel van dat nieuwe bedrijf is innovaties toepassen binnen Koppert Cress én die innovaties beschikbaar te maken voor de tuinbouw.”
Division Q (dat verwijst naar ‘eigenwijze’ uitvinder Q in de James Bond-films) zal dat op verschillende manieren doen. Vooral de financiering van innovaties wordt een belangrijke taak: Division Q zal onder meer investeren in startups, of eigen ontwikkelingen licenseren. Dat gebeurt risicodragend. “Wij halen de kastanjes uit het vuur voor de tuinbouw, in de hoop dat we die ‘gegaarde’ kastanjes aan de man kunnen brengen.”

Toegangspas tot de tuinbouw

Fossielvrij telen is daarbij de stip aan de horizon. Bovendien zal Division Q, waarvan Van Meurs de leiding krijgt, de innovaties onder de aandacht brengen bij de tuinbouw. “’Spread the word’ is een van onze pijlers. Voor innoverende techbedrijven wordt Division Q een toegangspoort tot de tuinbouw.”

Een dergelijke partij is er nog niet in de tuinbouw, aldus Meurs. Er zijn wel onder meer banken, demonstratiebedrijven incubators, maar een bedrijf dat zelf mee-ontwikkelt, erin investeert en implementeert bestaat nog niet. “We zien Division Q niet als snel geld: we willen Koppert Cress, individuele ondernemers én de hele sector vooruithelpen. Een win-win-winsituatie dus.”

Foto’s: Koppert Cress

(Bron: Division Q van Koppert Cress gaat tuinbouw helpen innoveren – Greenport (greenportwestholland.nl))

Energiecrisis, oppervlaktewatervervuiling, stikstofemissie; in deze dynamische tijd staat het bestaansrecht van de glastuinbouw onder druk. Verduurzaming is noodzaak. Op dit gebied speelt Koppert Cress een vooraanstaande rol in de tuinbouw. Echter, het bedrijf wil de komende jaren de volgende stap zetten en volledig emissieloos gaan telen. Het bedrijf zet daarom vol in op innovatie door samen te werken met veelbelovende startups en wil de rest van de sector inspireren dit voorbeeld te volgen. Daarom heeft Koppert Cress besloten haar duurzame innovaties onder te brengen in een nieuw bedrijf dat zich daar 100% op gaat richten: Division Q.

Samenvattend is het doel van Division Q om Koppert Cress emissieloos te laten telen dóór duurzame innovatie en vormt het bedrijf de toegangspoort tot de tuinbouw vóór duurzame innovaties.

Achtergrond

Al vele jaren vormen duurzame innovaties een belangrijke pijler in het succes van glastuinbouwbedrijf Koppert Cress uit Monster. Het bedrijf hecht er veel waarde aan haar cressen en specialties voor de gastronomie zo duurzaam mogelijk te produceren. Zo was Koppert Cress één van de allereerste grootschalige gebruikers van LED belichting en wordt op unieke wijze gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag, zonthermie en aquathermie. Ook opent het bedrijf graag haar deuren voor startups om te pionieren met hun nieuwe technieken in de kas. In 2016 leverde dit Koppert Cress al de Koning Willem I Plaquette op als duurzaamste bedrijf van Nederland in het MKB.

Voor de toekomst legt Koppert Cress de lat nog hoger. Naast de groei in de afzet van cressen en specialties, is verdere verduurzaming van het bedrijf expliciet onderdeel van het bedrijfsplan. In 2025 wil het bedrijf CO2-neutraal zijn, geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en alleen nog maar schoon water lozen. Volledig emissieloos telen dus. Om deze doelstelling te behalen lanceert Koppert Cress een nieuw zusterbedrijf: Division Q. Alle duurzame innovatieprojecten bij Koppert Cress zullen door Division Q worden uitgevoerd. En als impact-investeerder in veelbelovende startups gaat Division Q zich ook actief bezig houden met het delen van deze technieken en ervaringen met de rest van de tuinbouwsector.

Deze nieuwe divisie is een knipoog naar Q; de slimme uitvinder uit de James Bond reeks. Niet alleen heeft Q ook echt bestaan, hij adviseerde Bond-schrijver Ian Flemming, Q staat ook voor ‘Quartermaster’; kwartiermaker; precies de rol die Division Q inneemt.

Activiteiten

Op basis van de internationale standaarden voor CO2-emissie initieert én realiseert Division Q projecten om de emissie van Koppert Cress te reduceren. Naast eigen ontwikkelingen, zoals zonthermie en bioreactoren voor waterzuivering, wordt intensief samengewerkt met startups. De afgelopen jaren hebben o.a. PATS (drones), Thermeleon (warmtebatterijen), PAR+ (coating) en BBBLS (isolatie) hun innovaties bij Koppert Cress getest en opgeschaald.

Met 10 hectares aan zeer diverse kassen (80 verschillende soorten teelt!), een team dat volledig is ingesteld op innovatie, een uniek netwerk en publiciteit, schept Division Q dé randvoorwaarden om innovaties in de praktijk tot volle wasdom te laten komen. Het bedrijf wil niet ‘de zoveelste incubator voor startups’ worden, maar wil de toegangspoort tot de praktijk zijn.

Division Q wil in de hele sector impact maken. Daarom zal het bedrijf niet alleen innovatieprojecten gericht op Koppert Cress uitvoeren, maar deze technieken ook voor de rest van de tuinbouw beschikbaar maken. Division Q zal als vroege-fase investeerder gaan participeren in veelbelovende startups. Ook zal Division Q samen met partners middels licenties haar eigen innovaties uitrollen.

Productontwikkelaar Bart van Meurs zal leiding gaan geven aan Division Q. Sinds 2010 heeft hij gewerkt aan de technische innovaties binnen Koppert Cress en heeft daarnaast diverse, veelal op duurzaamheid gerichte innovatieprojecten in de glastuinbouw geleid. Uiteraard werkt Van Meurs intensief samen met het team van Koppert Cress en boegbeeld Rob Baan.

Lancering

Op woensdag 28 september vond de officiële lancering van Division Q plaats. Alle partijen die een rol hebben in de projecten van Division Q waren aanwezig in Monster: startups, overige partners en faciliterende bedrijven. Na introducerende woorden van Rob Baan, Bart van Meurs en het management van Koppert Cress, namen de bedrijven zelf het woord. In pitches van 1 minuut volgde een inspirerende kennismaking, die tijdens de borrel veel vervolg kreeg. Het glas kon worden geheven op een veelbelovende start van Division Q. ‘Shaken, not stirred’ uiteraard!